פנקס מילוי

פנקס מילוי ללוחות העץ. מותאם להברגה ולגודל העץ.

19.00